Diegimas

 • Atnaujinta diegimo programa, kuri iš anksto patikrina ar pakanka vietos diske ir ar yra visos būtinos licenzijos.
 • AutoUpdate@Sirona Connect Center rodo pranešimus apie išleistus naujus programinės įrangos atnaujinimo paketus. AutoUpdate leidžia tiesiogiai atsisiųsti ir diegti smulkesnius atnaujinimus.
 • Jei programinė įranga pasileidžia demonstraciniame režime dėl trūkstamų būtinų licenzijų, tai parodoma dialogo lange kuomet ji yra paleidžiama.

Pagrindiniai atnaujinimai

 • Atnaujinta Menu Tool koncepcija leidžia vienu metu atverti daugiau nei vieną meniu ir patalpinti juos bet kurioje ekrano vietoje. Kiekvieno meniu pozicija ir statusas (atidarytas / uždarytas) išsaugomi individualiai.
 • Nuo konteksto priklausoma skubi pagalba pateikiama Adminsitration, Scan, Edit Model, Buccal Bite Registration (manual), Buccal Bite tools, Set Model Axis, Define Path of Insertion ir Edit restoration žingsniuose. Skubi pagalba yra prieinama viso ekrano režime ir langų režime.
 • Tool Wheel turi vieną įrankių lygį tiesioginiam priėjimui.
 • Gali būti išsaugomas daugiau nei vienas parametrų rinkinys indikacijai.
 • Programinė įranga įsimena paskutinio naudoto kalibravimo rinkinio serijinį numerį.
 • Iš medžiagų pasirinkimo sąrašo pašalintas blokas Ivoclar Empress V12.

Administravimas

 • Pacientų duomenų bazės struktūra leidžia pervadinti pacientų bylas.
 • Pacientų bylų valdymui supaprastinti, kuriant naują pacientą atliekama foninė paieška. Paieška parodo jau sukurtas pacientų bylas su sutampančiais įrašais.
 • Atnaujinta administravimo tvarka. Įrašai turi būti atliekami fiksuota tvarka. Restoration Type, Design Mode, Material ir Milling Unit turi būti pasirenkami pirmiausia, po to seka vienos ar kelių restauracijų pasirinkimas iš Typodont Nauja išsami bylos informacija suteikia apibrėžtų restauracijų apžvalgą ir leidžia redaguoti arba trinti restauracijas.
 • Vartotojas gali nustatyti tris mėgstamiausias medžiagas, greitesniam pasirinkimui administravimo metu.

Omnicam

 • Galimi keli vaizdo įrašai ir nuotraukos vienam pacientui.
 • Programai sukūrus modelius, bukalinio sąkandžio registravimo pagalba jie sujungiami automatiškai.
 • Omnicam skenavimo režimas nustatomas automatiškai pagal intraoralines ir ekstraoralines apšvietimo sąlygas. Rankinis intra- ir ekstraoralinio kameros režimo pasirinkimas pašalintas.
 • Pradedant skenuoti su CEREC SW 4.4, Omnicam būtinas mikroprograminės įrangos atnaujinimas. Šis mikroprograminės įrangos atnaujinimas pateikiamas kartu ir diegimas pradedamas iškart kai tik pirmą kartą atidaromas CEREC SW 4.4 Acquisition žingsnis.
 • Skenavimo duomenys yra automatiškai išsaugomi kiekvienai bylai, tam, kad būtų galima atlikti tolimesnį skenavimą bet kuriuo metu. Dėl to *.rstimg failų eksportas yra nebereikalingas ir buvo pašalintas.

Modelis

 • Preparacijos ribos linija prisitaiko pagal vaizdo mastelio faktorių ir tampa detalesnė labiau priartinus vaizdą.
 • Nubrėžus preparacijos ribos liniją, tiesiai ant modelio parodomas atitinkamo danties numeris.

 • Naujas pasirenkamas žingsnis „Preparation Analysis“ leidžia analizuoti preparaciją pagal šiuos kriterijus: atstumas iki gretimų dantų, neigiamos zonos, paviršiaus struktūra, ribų vientisumas.

 • Bazinė tilto tarpinių dalių linija sugeneruojama automatiškai ir gali būti reguliuojama įrankiu „Edit base line“, žingsnyje „Edit restoration“.
 • Siekianat išvengti neatitikimų nustatant modelio ašį, programinė įranga tikrina ar nuskenuoto kvadranto pozicija schematiniame lanke sutampa su pasirinkto danties pozicija.
 • Individualios atramos: parinktis „Use gingiva mask“ buvo perkelta į žingsnį „Edit Base Line“.

Modeliavimas

 • Pakeistas restauracijų pasiūlymų skaičiavimas visoms indikacijoms. Biojaw koncepcija suteikia geresnius pradinius restauracijų pasiūlymus.

 • Kartu su Biojaw, buvo sukurtas naujas žingsnio meniu suteikiantis bendrą pozicijos ir mastelio įrankį, o taip pat ir pasirenkamą priekinių dantų formą.
 • Linijų tinklelis gali būti aktyvuojamas „grid mode“ mygtuku, esančiu „Analyzing tool menu“.
 • Naujas užrakinimo įrankis gali būti naudojamas, kad apsaugoti restauracijas nuo atsitiktinių pakeitimų.
 • Restauracijos gali būti susiejamos greitaisiais klavišais CTRL + kairysis pelės mygtukas arba Shift + karysis pelės mygtukas, naudojant BioJaw įrankius arba žingsnyje „Edit Restoration“.
 • Kelių, vienu metu gaminamų restauracijų atveju, nebėra būtinybės pažymėti restauraciją prieš jos redagavimą. Tam, kad iš anksto pažymėti restauraciją redagavimui, pakanka perkelti pelės žymeklį virš atitinkamos restauracijos.
 • Kuomet įjungiama spalvų schema turintiems regėjimo sutrikimų (CTRL + ALT + H), spalvų schema kontaktams taip pat pakeičiama.
 • Minimalaus restauracijos storio parametras yra praleidžiamas apskaičiuojant pasiūlymus. Dabar jis turi vaizdinio stebėjimo funkciją.
 • „Scale“ įrankiu galima keisti restauraciją viena kryptimi.
 • Patobulintas „Biogeneric variation“ įrankis.
 • Įrankiai dabar yra pakeičiami realiuoju laiku, sutrumpinant laukimą.
 • Režimas „Auto direction“ pašalintas iš „Shape“ įrankio.

Frezavimas

 • Restuktūrizuota frezavimo fazė.
 • Siekiant pagerinti frezavimo rezultatą įvestas naujas „Margin Protection“ parametras indikacijoms: vainikėlis ir įklotas / užklotas.
 • Apsaugos sritis gali būti reguliuojama atitinkamos indikacijos parametrų dialoge.
 • Extra Fine frezavimo režimas įrenginiams su keturiais varikliais.
 • Padidintas išfrezuotų restauracijų tikslumas ir detalumas.
 • Parodomas pranešimas jei, siekiant geresnių frezavimo rezultatų, titaninių bazių orientacija buvo pakeista, lyginant su pradine orientacija skenavime.
 • DĖMESIO: mikroprograminė įranga yra automatiškai atsiunčiama į frezavimo įrenginius programinės įrangos paleidimo metu. Jei mikroprograminė įranga turi būti perrašyta kita programine įranga arba programinės įrangos versija, atsisiuntimas gali būti pradedamas rankiniu būdu, paspaudus atitinkamą frezavimo įrenginį frezavimo fazėje.

Sąsajos

 • Jei apskaičiuota, DXD failuose laikomos restauracijos (Import / Export)
 • Palaikomi JMTXD failai programinės įrangos SICAT Function duomenų importavimui.
 • Integruota chirurginių gidų opcija CEREC Guide 2.
 • Palaikoma sąsaja su rentgeno viziografijos programine įranga SIDEXIS.
 • Paciento duomenų bazėje galima eksportuoti palaikymo konteinerį.

UAB BaltMed © 2024